Casă de editură şi poligrafie
FaceBook  
Cărţi în coş:
(0) 0.00 EUR
 Home          ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ
ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ

ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ

Владимир Попов
Preţul de pe copertă: 17.95 EUR
Reducere: -20%
14.36 EUR
Categoria:
Limba:
ISBN: 978-9-54427-785-7
Pagini: 816
Scoarţa:
Dimensiune:
Greutate: 1410
   Descriere

Историята на стария свят се разделя обикновено на три основни дяла според естеството на културно-историческите процеси в хронологически и териториален обхват, както и според цялостното състояние и значение на общественото, държавното и културното развитие: древен Изток, древна Гърция и древен Рим. Освен тези три цивилизационни центрове в древността има и още много други културно-исторически области, обособени самостоятелно и съществуващи в едни или други отношения с класическия древен свят. Тяхното научно определенир не се отличава с абсолютно строга терминология. Те се наричат по различен начин от отделните специалисти и научни школи, като например периферен свят, различни контактни зони и т. н. Проблемът за историческото развитие на отделните страни и народи в съседство с трите основни древни цивилизационни общности е обект на различни научни схеми, модели и изследвания.

В настоящия текст са взети под внимание общоприетите в научната литература оценки, проблеми, дискусии, хипотези и други въпроси.

   Alte cărţi de la
Иван Радев
Preţul de pe copertă: 7.69 EUR
Reducere: -20%
6.15 EUR
АРБАНАСИ
Хитко Вачев
Preţul de pe copertă: 6.15 EUR
Reducere: -20%
4.92 EUR
,
Preţul de pe copertă: 6.15 EUR
Reducere: -20%
4.92 EUR