Printing and publishing house
FaceBook  
Books in the basket:
(0) 0.00 EUR
 Home     Bulgarian and world history     HISTORY OF THE ACIENT WORLD
HISTORY OF THE ACIENT WORLD

HISTORY OF THE ACIENT WORLD

Vladimir Popov
Cover price: 17.95 EUR
Discount: -20%
14.36 EUR
Category: Bulgarian and world history
Language: Bulgarian
ISBN: 978-9-54427-785-7
Pages: 816
Cover: hard cover
Size: 17 x 24 cm
Weight: 1410
   Description

Историята на стария свят се разделя обикновено на три основни дяла според естеството на културно-историческите процеси в хронологически и териториален обхват, както и според цялостното състояние и значение на общественото, държавното и културното развитие: древен Изток, древна Гърция и древен Рим. Освен тези три цивилизационни центрове в древността има и още много други културно-исторически области, обособени самостоятелно и съществуващи в едни или други отношения с класическия древен свят. Тяхното научно определенир не се отличава с абсолютно строга терминология. Те се наричат по различен начин от отделните специалисти и научни школи, като например периферен свят, различни контактни зони и т. н. Проблемът за историческото развитие на отделните страни и народи в съседство с трите основни древни цивилизационни общности е обект на различни научни схеми, модели и изследвания.

В настоящия текст са взети под внимание общоприетите в научната литература оценки, проблеми, дискусии, хипотези и други въпроси.

   Another books from Bulgarian and world history
Team of authors
Cover price: 20.51 EUR
Discount: -20%
16.41 EUR
HISTORY OF THE ACIENT WORLD
Vladimir Popov
Cover price: 17.95 EUR
Discount: -20%
14.36 EUR
Cover price: 10.26 EUR
Discount: -20%
8.21 EUR