Casă de editură şi poligrafie
FaceBook  
Cărţi în coş:
(0) 0.00 EUR
 Home          ЗЛАТОТО НА ВИЗАНТИЯ
ЗЛАТОТО НА ВИЗАНТИЯ

ЗЛАТОТО НА ВИЗАНТИЯ

Христо Харитонов
Preţul de pe copertă: 7.69 EUR
Reducere: -20%
6.15 EUR
Categoria:
Limba:
ISBN: 954-427-516-9
Pagini: 472
Scoarţa:
Dimensiune:
Greutate: 650
   Descriere

     До появата на българското монетосечене основна парична маса са византийските монети. Най- важно място сред тях заемат златните. Известната за тях информация е обогатена с данни за находките от България. Систематизиран е целият находищен материал. Описани са 1300 монети и са илюстрирани 480. Новото- представянето на монетите става по номинал. Проследени са от фактическото разделение на Римската империя през 395 година и създаването на Византийската империя до 1453 година. Поднасят се нови и неизвестни сведения. Книгата обслужва читатели с формирани знания, широк кръг специалисти: нумизмати, археолози, историци, музейни работници и читатели с траен интерес към нумизматиката, историята и културата на Византия

   Alte cărţi de la
Андрей Андреев, Йордан Андреев
Preţul de pe copertă: 10.26 EUR
Reducere: -20%
8.21 EUR
Preţul de pe copertă: 10.26 EUR
Reducere: -20%
8.21 EUR
ИСТОРИЯ НА МОДЕРНИЯ СВЯТ
Андрей Пантев, Радослав Мишев, Христо Глушков
Preţul de pe copertă: 17.95 EUR
Reducere: -20%
14.36 EUR